[1]
C. Editorial, «100 años de la Vitamina D», Actual. Osteol., vol. 18, n.º 3, p. p. 146., may 2023.